KÄYTTÖEHDOT

Käymällä tällä verkkosivustolla ja mahdollisesti käyttämällä tietoja hyväksyt tässä vastuuvapauslausekkeessa kerrotut ehdot.

 

1. Vastuu

PepsiCo Nordic Finland (jäljempänä Pepsi Max) pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että verkkosivusto toimii oikein ja on aina käytettävissä. Pepsi Max ei kuitenkaan voi taata, että verkkosivusto on aina käytettävissä tai toimii oikein. Pepsi Max toivoo ymmärrystä ja huomauttaa, ettei se ole vastuussa verkkosivuston puutteellisesta tai väliaikaisesta toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista.

Vaikka Pepsi Max kokoaa ja ylläpitää verkkosivustoa huolellisesti käyttäen luotettaviksi katsottuja lähteitä, se ei voi taata tarjottujen tietojen olevan paikkansapitäviä, kattavia ja ajantasaisia.

Vaikka Pepsi Max pyrkii kaikin tavoin välttämään väärinkäytöksiä, se ei ole vastuussa verkkosivuston käyttäjien internetin kautta lähettämistä tiedoista ja/tai viesteistä.

ViittauKset tai hyperlinkit muille verkkosivustoille tarjotaan vain käyttäjän tiedoksi. Pepsi Max ei siksi millään tavalla takaa kyseisten verkkosivustojen käytettävyyttä ja sisältöä, eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden verkkosivustojen toiminnasta tai niiden sisältämistä tiedoista.

Tätä verkkosivustoa tai sen sisältöä saa käyttää vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttö, joka (i) häiritsee muiden vierailijoiden käyttöä; (ii) saattaa vaarantaa verkkosivuston toiminnan; tai (iii) saattaa vahingoittaa tarjottuja tietoja tai taustalla olevaa ohjelmistoa, on kiellettyä.

 

2. Immateriaalioikeudet

Tällä sivustolla esitetyt tiedot, mukaan lukien tekstit, valokuvat, grafiikka, tavaramerkit, logot, kauppanimet ja muut nimet, ovat Pepsi Maxin omaisuutta tai sille lisensoituja ja tekijänoikeuslain, tavaramerkkilain ja/tai muun immateriaalioikeuslain suojaamia. Nämä immateriaalioikeudet omistaa Pepsi Max tai lisenssinantaja. Verkkosivuston sisältöä saa käyttää vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Verkkosivuston käyttäjät eivät saa millään tavalla monistaa sen sisältöä, esimerkiksi lähettämällä tai jakelemalla sisältöä tai tarjoamalla sitä kolmansille osapuolille (korvausta vastaan tai korvauksetta) ilman Pepsi Maxin kirjallista ennakkohyväksyntää.

 

3. Muutokset

Pepsi Max pidättää oikeuden muuttaa tätä vastuuvapauslauseketta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Jos jatkat verkkosivuston käyttöä, sinua sitovat automaattisesti muutetun vastuuvapauslausekkeen ehdot. Siksi kannattaa tutustua tähän tekstiin säännöllisesti, jos käyt verkkosivustollamme.

 

4. Kiistat

Kaikkiin tähän sivustoon liittyviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki verkkosivustoon liittyvät kiistat käsitellään ainoastaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

 

PepsiCo Nordic Finland Oy

Hiomotie 32

00380 Helsinki

Suomi

Tai puhelimitse: 09 682 4450

 

5. Oikeudelliset tiedot

PepsiCo Nordic Finland Oy

Hiomotie 32

00380 Helsinki

Suomi

Y-tunnus 1031977-9

ALV FI10319779

 

Tämä vastuuvapauslauseke ei vaikuta millään tavalla esimerkiksi kampanjoihin mahdollisesti sovellettaviin erityisiin ehtoihin. Jos tämän vastuuvapauslausekkeen ja näiden erityisten ehtojen välillä on ristiriita, noudatetaan jälkimmäisiä.